Descriere

Anagrama științelor este o programă nouă de opțional ce s-a născut în urma proiectului Erasmus + ”Transdisciplinaritatea – poduri și granițe ale secolului 21?”, aflat în al treilea an de desfășurare, pe care îl implementez în calitate de coordonator, la Școala Gimnazială „Anton Pann” din Brăila. Activitățile proiectului abordează conținuturi noi coroborate cu conținuturi din programa școlară, pentru trei arii curriculare (limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate), tratate transdisciplinar. Metoda de bază este Project Based Learning proiectată pe baza inteligențelor multiple, sau, mai concret, pe baza tipului de inteligență dominantă a elevilor din grupul țintă. Activitățile cu caracter transdisciplinar s-au desfășurat în parteneriat cu trei școli din Letonia, Italia, Turcia, cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu„ – filiala Brăila și cu consiliul reprezentativ al părinților din școală. Sarcinile de lucru au fost diverse, începând de la dezvoltarea abilitaților de scriere și citire în limba română și engleză, de la creșterea competențelor digitale prin utilizarea de aplicații de tip open source, creșterea competențelor civice europene și de antreprenoriat, prin cunoașterea culturii și civilizației altor popoare europene, la rezolvarea de probleme practice din lumea reală.
Aceste activități sunt parte integrantă a acestei programe de opțional nou.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor cheie și transversale prin încurajarea participării la procesul educativ utilizând Project Based Learning metoda învățării pe bază de proiect și teoria inteligențelor multiple.

Obiectivele educaționale ale activității

• Creșterea motivației de învățare prin conceperea scenariului didactic având la bază teoria inteligențele multiple;
• Implicarea activă și personală a elevilor în rezolvarea de probleme practice din lumea reală;
• Dezvoltarea gândirii critice, a creativității, a imaginației, a curiozității și a exprimării personale prin participare la activități de investigare științifice, practice;
• Crearea unei atitudini pozitive față de sine și față de învățare pentru a trăi într-o lume digitală, în continuă schimbare.

Relevanța activității

Participarea elevilor la aceste activități a dus, pe de o parte, la creșterea stimei de sine și a interesului pentru școală, deoarece anumite conținuturi, care până atunci erau inaccesibile, au devenit accesibile datorită abordării acestora prin metoda PBL, și, pe de altă parte, și-au dezvoltat anumite competențe cheie ( scris, citit, socotit), competențe digitale, cât și transversale ( gândirea critică, dezvoltare personală, sociale și civice). Elevii au devenit mai responsabili, mai motivați, mai critici în același timp cu ei înșiși, mai comunicativi, mai prietenoși, mai toleranți, mai curioși și mai creativi. De asemenea, au învățat să-și asume responsabilitatea pentru propria lor învățare, ceea ce constituie baza modului în care vor lucra cu alții în viața lor de adult.