Descriere

Activitatea a debutat prin captarea atenției elevilor folosind o resursă educațională deschisă, un cântecel despre fructe și legume (https://www.youtube.com/watch?v=aa73ugf9l-8). Aplicarea metodei Știu/Vreau să știu/Am învățat le este foarte dragă copiilor, așa că au fost foarte activi în completarea rubricilor ”Știu” și ”Vreau să știu” ale acesteia.
Prezentarea informațiilor referitoare la importanța unei alimentații sănătoase, folosind metoda expunerii, dar și o altă resursă educațională deschisă (https://www.youtube.com/watch?v=phkI3lgno6w), le-a îmbogățit vocabularul elevilor, aceștia aflând lucruri interesante despre vitamine și beneficiile consumului de fructe și legume. Pentru fixare, elevii au completat și rubrica ”Am învățat” .
Am urmărit și integrarea disciplinei AVAP, elevii realizând un afiș în care încurajează consumul alimentelor sănătoase, ulterior, aplicând informațiile noi în rezolvarea unei fișe de lucru (RED https://educatie.inmures.ro/materiale-didactice-pentru-prescolari/fise-cu-legume-si-flori-de-primavara/subliniaza-alimentele-sanatoase.html).
Partea cea mai atractivă a activității a fost cea în care am desfășurat jocul de rol ”Magazinul lui Danonino” și am aranjat fructe pe farfurii în moduri cât mai originale. Elevii au dat dovadă de cooperare, spirit de echipă, negociere asupra unor produse.

Scopul activității

Scopul acestei activități este de a dezvolta mai mult interesul elevilor pentru consumul de fructe, legume și produse lactate, dezvoltarea unor comportamente de menținere a sănătății personale, dar și de a-i educa pe elevi în privința unei alimentații corecte.

Obiectivele educaționale ale activității

– cunoașterea rolului unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea fizică și psihică;
– îmbogățirea vocabularului propriu utilizând cunoștințele însușite pe parcursul participării la activitățile propuse din cadrul proiectului;
– enumerarea efectelor negative ale sedentarismului și ale unei alimentații neadecvate asupra organismului;
– formarea unui comportament sanitar activ și responsabil;
– deprinderea unor comportamente corecte pentru alimentaţia copilului în familie;
– încurajarea colaborării eficiente în realizarea unei activități;
– cultivarea spiritului de echipă, valorizarea creativităţii elevilor și creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile forţe;
– dezvoltarea unor abilități practice în realizarea produselor propuse;

Relevanța activității

Obiectivele propuse au fost atinse, acest lucru observându-se în faptul că elevii au înțeles importanța consumului de fructe și de legume pentru sănătatea lor. Am urmărit adaptarea conținutului informativ la nivelul clasei de elevi, astfel încât acesta șă fie înțeles de către toți elevii. Acest lucru a contribuit la creșterea motivației școlare, la promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală. De asemenea, activitatea a permis manifestarea cretivității fiecărui copil. Această activitate reprezintă o modalitate de valorificare a competenţelor dobândite de copii pe termen lung şi o recunoaştere a talentului manifestat din perspectivă creativă.