Descriere

Datorită situaţiei pandemice şi a învăţării on-line, am constatat că, la începutul clasei I, elevii nu îşi formaseră deprinderile de citit. Pentru a face învăţarea mai atractivă şi conştientă am considerat că o resursă materială importantă în clasa I este Alfabetarul mobil. De aceea, am realizat un alfabetar, atât format mare, cât şi format mic pentru elevi, sub forma unui „bloc cu multe etaje”. Am plastifiat literele mari şi mici de tipar, ordonându-le alfabetic, fiecare literă şi silabe aferente, fiind aşezate într-un pliculeţ lipit pe carton colorat.
Pentru folosirea cu uşurinţă a « Alfabetarului magic », în cadrul fiecărei ore de comunicare am utilizat metoda fonetică, analitico-sintetică care presupune o participare activă a elevilor la lecţie. Aveau ca sarcini să recunoască literele, să formeze silabe, cuvinte şi propoziţii. Nu vor putea înţelege noţiunile noi referitoare la sunete şi litere, fără conversaţie, explicaţie, demonstraţie, joc didactic. Acesta are un rol deosebit în consolidarea şi fixarea cunoştinţelor.
Familiarizarea elevilor cu unele elemente de construcţie a comunicării în clasa I constituie suportul fundamentării ştiinţifice a formării capacităţii de exprimare corectă.