Descriere

Cadrul didactic propunător afirmă că s-a înscris la selecţia de bune practici pentru a demonstra, prin activităţile realizate cu elevii, că dacă îţi doreşti cu adevărat ceva, dacă reuşeşti să demonstrezi prin fapte că eşti un om bun, poţi să îi faci şi pe cei din jurul tău să procedeze la fel. El consideră că meseria de dascăl este una dintre cele mai frumoase meserii, deoarece poți fi un creator, un pilon de susţinere pentru nişte pui de OM. De asemenea, consideră că dacă privește în urmă, vede că în viaţa elevilor săi a fost de foarte multe ori o mamă grijulie, un tată înţelept, un bunic haios, o bunică pricepută, un bun doctor, un bun prieten, un ÎNVĂŢĂTOR. În contextele de învăţare propuse elevilor, s-a gândit mereu să le facă într-un mod inedit, plăcut şi accesibil tuturor elevilor.
În cadrul proiectul „Alege să fii mai bun” s-au desfăşurat următoarele activităţi:
– În cadrul parteneriatelor cu părinţii s-au realizat activităţi cum ar fi: donaţii pentru copiii aflaţi în diferite situaţii (bolnavi, venituri financiare mici), donare de jucării copiilor defavorizaţi, donare fructe şi legume azilelor de bătrâni, crearea de diferite obiecte ornamentale care au fost vândut, iar banii obţinuţi au fost donaţi asociaţiei „Suntem părinţi, nouă ne pasă!” (asociaţie locală care se ocupă cu activităţi de recuperare a copiilor bolnavi de diferite boli grave, membrul fondator al asociaţiei – înv. Lakatos Anton şi încă 4 colegi). În cadrul activităţii „Părinţii mei sunt cei mai buni!!”, elevii clasei au vizitat locurile de muncă ale părinţilor pentru a vedea mediul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi pentru a vedea cum iau naştere unele obiecte din jurul nostru.
– În cadrul activităţii „Copil ca tine sunt şi eu”, elevii clasei mele au vizitat Centrul de copii din oraşul Jibou, pentru a vedea locul unde copiii acestui centru îşi desfăşoară activitatea, unde este casa lor. Cu această ocazie elevii au donat dulciuri, jucării şi fructe copiilor din această instituţie.
– Activităţile realizate cu pompierii, poliţia şi medicii din oraş au fost benefice, deorece sau învăţat foarte multe lucruri noi şi utile.
– O altă activitate este ,,Şcoală după şcoală” , realizată în parteneriat cu: Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, Primăria Orașului Jibou, Asociația Vis Juventum, cu sediul în Baia Mare, I-Zone Knowledge Systems Srl, cu sediul social Bucuresti. Această activitate a venit în sprijinul elevilor aflaţi în situaţii de risc.

Scopul activității

Reducerea abandonului şcolar și a riscului de eșec educațional, prin creșterea motivației școlare și promovarea unor atitudini și comportamente favorabile integrării școlare și sociale.

Obiectivele educaționale ale activității

Competența generală:
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
Competența specifică:
1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după criterii simple

Competența generală:
2. Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar
Competențe specifice:
2.1 Evidențierea importanței învățării pentru propria persoană

Competența generală:
3. Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în contexte școlare
Competențe specifice:
3.3. Prezentarea utilității unor meserii/profesii cunoscute
3.4. Implicarea activă a şcolarilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice în activităţi specifice de voluntariat care să vizeze copiii din medii defavorizate.
3.5. Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate și armonie, în relațiile cu copiii din grupuri defavorizate
3.6. Promovarea imaginii școlii în societate

Relevanța activității

Clasa d-lui învățător este formată din 32 elevi, 22 fete şi 10 băieţi. Aceştia provin din medii sociale diferite, majoritatea provenind din familii a căror părinţi sunt muncitori. Dintre cei 32, 2 eleve de etnie rromă, 3 elevi provin din familii monoparentale, 6 elevi au cel puţin trei fraţi, 2 elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Referitor la rezultatele elevilor la învăţătură: dintre cei 32 elevi, au fost promovaţi 32, rezultate foarte bune la învăţătura şi purtare au obținut 22 elevi, rezultate foarte bune, 10 elevi, iar rezultate bune, 3 elevi. Elevii clasei s-au implicat cu plăcere şi interes în activităţile desfăşurate la clasă, iar conţinuturile teoretice din manual, care pentru ei erau indescifrabile, au primit o nouă valoare, o accesibilitate mult mai uşoară datorită metodelor folosite. Implicarea în activităţi practice a dus la stimularea interesului pentru învăţare prin activităţi practice. Transformând toate activităţile de învăţare în activităţi practice, activităţi de implicare a elevului în actul educaţional, utilizarea noţiunilor teoretice în practică, a reuşit să îi motiveze, iar rezultatele nu au întârziat să apară: – concursul naţional „Amintiri din copilărie”: 6 premii I, 7 premii II, 6 premii III – concusul naţional „Comper” (Matematică, Limba şi literatura română): foarte multe premii I – II şi III – proiectul interanaţional „Formidabilii”: 13 premii I – concursul regional cu participare naţională „Mate+”: calificaţi la etapa naţională – participare la proiectul naţional „Eco junior” – participare la proiectul „Colgate 2018 – participare la simpozionul naţional „Rapsodii de toamnă” – participarea la proiectul naţional „Mama, cel dintâi cuvânt” – partciparea la proiectul naţional „Ascultă 5 minute de muzică clasică” – participarea la proiectul naţional „Let`s do it, România! Competenţele generale specifice au fost realizate conform programei şcolare în vigoare. Rezultatele elevilor la învăţătură şi purtare demonstrează că atitudinea elevilor faţă de învăţare a fost una pozitivă, interesul d-lui învățător fiind ca elevii să îndrăgească cartea, şcoala ca şi instituţie de formare şi educare.