Descriere

Proiectul propus cuprinde o serie de 7 activități extracurriculare desfășurate la nivelul clasei, respectiv al școlii, și on line, având la bază principiul learning by doing, fenomen în care învățarea se realizează prin experiment, aplicare și descoperire.
Acestea au fost: ,,Mărul fermecat de un mesaj delicat” (elevii au confecționat și dăruit frunze cu mesaje motivaționale pentru ceilalți elevi ai școlii); ”Trocul, schimbul de jocuri/ jucării/ cărți” (târg de jucării și cărți, elevii fiind, pe rând, mici negustori); ”Picătura de apă” (apa valorificată prin momente artistice, culinare, de îngrijire a plantelor); ”EcoFestivalul toamnei” (moda costumelor ecologice și degustare de fructe și legume de toamnă); ”Semaforul din clasă” (lecții de educație rutieră); ”Jurnal de călătorie” (excursie virtuală, online – în fiecare zi, elevii au călătorit imaginar în diferite țări ale lumii); ”Talentat, acasă” (activitate on line, concurs de talente desfășurat de acasă).
Proiectul s-a derulat pe parcursul unui an școlar, iar activitățile au avut loc în sala de festivități a școlii sau în curtea școlii, la acestea participând toți cei 100 elevi ai școlii.

Scopul activității

Scopul proiectului este facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea atitudinilor cu aptitudinile caracteriale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate.

Obiectivele educaționale ale activității

Prin derularea proiectului, s-au avut în vedere următoarele aspecte: creșterea stimei de sine a elevilor; creșterea spontaneității și a creativității acestora; dezvoltarea opiniilor și a unor inițiative proprii; dezvoltarea competențelor de comunicare; cultivarea sentimentului de prietenie; dezvoltarea interesului pentru probleme de mediu; formarea valorilor artistice și culturale.

Relevanța activității

Activitatea a avut un puternic impact asupra formării și dezvoltării personalității elevilor. Prin participarea la activitățile extracurriculare, acestia sunt mai fericiti, mai comunicativi, mai creativi, iar cunoștințele acumulate sunt mai trainice și mai atractive. Elevii sunt mai responsabili, iși valorifică timpul liber în mod util și creativ, și-au dezvoltat competențele de comunicare, artistice, organizatorice. Rezultatele pozitive s-au văzut și în cazul elevilor cu situații defavorizate, fără părinți, crescuți de bunici. Aceștia au participat cu bucurie și interes la toate activitățile extrașcolare, ceea ce i-a determinat să vină cu plăcere la școală, zi de zi, cu temele făcute, și cu nevoia de ajutor acolo unde nu reușeau să se descurce singuri.