Descriere

Proiectul s-a derulat pe 3 tipuri de activități:
A. activități de voluntariat realizate în cadrul comisiei S.N.A.C. în care au fost implicați toți elevii claselor de gimnaziu ( 1. „Săptămâna fructelor și legumelor la Mărășești”; 2. Concert de Crăciun: „O ce veste minunată!”; 3. „Mărțișor Românesc”)

B. activități de promovare a lecturii într-o comunitate defavorizată (1. Campanie de strângere de carte pentru biblioteca școlii în perioada 1 iulie-31 august 2019 cu titlul “Donează o carte nouă pentru elevii din Mărășești” prin care au fost primite peste 1.000 de volume ; 2. Participarea la concursul CARTETECA, organizat de www.libris.ro care s-a finalizat prin câștigarea unui premiu ce a constat în cărți în valoare de 1.000 de lei; 3. Peste 50 de volume noi oferite de firma de informatică STEFANINI din București; 4. Volume oferite de scriitoarea K.J. Mecklenfeld; 5. Povești citite elevilor și publicate în mediul online Facebook și Youtube).

C. recompensarea celor mai silitori elevi din școală, elevi lipsiți de posibilități materiale, cu tablete noi și cartele cu date mobile.

Scopul activității

Formarea unor atitudini și comportamente de respect pentru ființa umană, mediul înconjurător, fără a discrimina în funcție de rasă, etnie, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică sau psihică, nivel de educație;

Obiectivele educaționale ale activității

– relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare;
– încurajarea participării elevilor la acțiuni de voluntariat;
– implicarea elevilor în viața comunității locale;
– însușirea de valori civice ca de exemplu solidaritatea, implicarea și munca în echipă;
– elevii să devină responsabili, să respecte procedurile, drepturile și obligațiile voluntarilor.

Relevanța activității

Aceste activități sunt privite cu multă bucurie de elevii aflați în risc. Prin prisma acestui tip de activități nonformale, noi, cadrele didactice, am reușit să-i atragem să vină la școală, să dea dovadă de implicare și să învețe lucruri practice care le vor fi utile în viață.