Descriere

Doamna profesor Mihailă Lizetta a fost implicată într-o serie de proiecte care au avut ca rezultat formarea unor practici şi deprinderi la elevii integraţi . Astfel, a iniţiat şi organizat proiectele educaţionale şi extracurriculare „Activităţi în familie şi extraşcolare la Carrefour Berceni”, Festival Concurs Municipal ,,Hai să dăm mână cu mână”, „Să ştii mai multe, să fii mai bun” , la Carrefour Berceni, ”Activităţi şi concursuri pentru familii”, Spectacolul umanitar ,,Help Simona” – parteneri Palatul Naţional al copiilor, Şcoala Gimnazială Emil Racoviţă, Grădiniţa „Strop de rouă”, Grădiniţa „Panseluţa”, Grădiniţa ”Şapte ani”, Asociaţia Copii Muzicieni, Şcoala Gimnazială de arte nr.5, Corsul Presstissimo, aprilie 2019. A propus şi organizat concursuri interşcolare municipale cu granturi oferite de Consiliul Local al sectoruui 4 – parteneri ISMB, Primăria sectorului 4, SIIPS S4 : ,,Unde-s doi, puterea creşte”, „Eco-decoraţiuni pascale”, ”Românaşi şi româncuţe”, Campionatul de popice, an şcolar 2012-2013, s-a implicat în proiectul Educaţional ,,Green Bee”– participarea şi obţinerea premiului I şi titlului de ,,Şcoală Green BEE”, precum şi diverse materiale didactice, ca şi sponsorizare, Proiectul educaţional ,,Stare de bine”. În cadrul workshopului ”Metode complementare de abordare logopedică pentu părinţi şi educatori”, doamna profesoara a fost propunător şi organizator, în parteneriat cu platforma de elearning Timogo, Grădiniţa ”Strop de rouă”, Grădiniţa ”Şapte ani” şi Grădiniţa „Panseluţa”.

Scopul activității

Formarea de bune practice pentru elevii cu CES

Obiectivele educaționale ale activității

Formarea de bune practice pentru elevii

Relevanța activității

Prin intermediul activităţilor nonformale, copiii şi-au învins teama, au devenit mai siguri pe ei, citesc şi memorează, devin mai încrezători în forţele proprii, au fost integraţi în grupul clasei, şi-au descoperit abilităţi şi aptitudini şi şi-au format deprinderi necesare adaptării la mediul înconjurător.