Descriere

În cadrul proiectului, prima întâlnire a fost cea din Turcia, Istanbul din 11-17 noiembrie 2018 în care profesorii au analizat și comparat locul pe care îl ocupă educația antreprenorială în țările din care provin. Evenimentul a inclus un atelier de lucru condus de un specialist în domeniu. După această întâlnire profesorii au colaborat pentru a se gândi la câteva jocuri , activități și metode în vederea transmiterii conceptelor de bază grupului țintă de elevi. După implementarea acestor activități în fiecare școală, echipa de proiect din fiecare țară a împărtășit ideile și feedback-ul obținut de la elevi cu celelalte școli prin intermediul eTwinning-ului.
Ca plan de afaceri ne-am propus să folosim acei copăcei din Serele Erasmus pentru amenajarea celor două școli- Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău și Școala Gimnazială „George Coșbuc” Ortelec. Elevii au devenit astfel mai responsabili, mai activi, au învățat să ocrotească mediul înconjurător,ceea ce am şi inceput din 1 martie 2019. Elevii au vizitat oraşul Shivacevo din Bulgaria unde au creat logoul proiectului în perioada 25-29 martie 2019.
Avem peste 50% elevi de etnie romă, aşadar defavorizați sau chiar marginalizați, datorită spațiului geografic în care trăiesc, provenind majoritatea dintre ei din familii simple, cȃţiva copii cu dificultăți mari de limbaj, câțiva copii ai căror părinți sunt divorțați și copii care au defecte de vorbire și care nu au fost duși niciodată la un logoped. Avem consilier de sprijin în şcoală care îi ajută. Eu sunt dirigintă la aceşti elevi cu CES, am avut şi 4-5 în clasa mea la un moment dat.

Scopul activității

Educație de calitate, furnizată elevilor, prin dezvoltarea competențelor cheie, care să faciliteze o carieră școlară de succes, pentru toți elevii, în vederea integrării ulterioare pe piața muncii, națională sau internațională.

Obiectivele educaționale ale activității

Acum, când există atâtea schimbări economice, dobândirea abilităților de antreprenoriat de către elevi va da rezultate pe termen lung, având în vedere faptul că majoritatea școlilor sunt situate în zone în care dezvoltarea economică este o necesitate. Conform recomandării Parlamentului și Consiliului European din 18 decembrie 2006, una din competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții este dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat. Prin crearea unei culturi de antreprenoriat în școlile noastre, noi ne propunem să dezvoltăm abilitățile personale ale elevilor cum ar fi – motivația , planificarea, comunicarea, negocierea și creativitatea. Motivația este un element cheie iar elevilor le lipsește uneori această motivație. De obicei ei nu se gândesc la viitorul lor pe termen lung, de aceea este dificil să se concentreze pe ceea ce învață la școală. Organizând intâlniri cu antreprenori locali și dându-le elevilor exemple și modele de companii de succes, aceștia au posibilitatea să-și dezvolte spiritul de inițiativă și să se îndrepte spre un scop precis. Implementând acest proiect, intenționăm să-i ajutăm pe elevi să conștientizeze faptul că diversitatea culturală este benefică pentru toți și că pot învăța împreună împărtășind din experiențele lor și celorlalți parteneri. De asemenea pot avea modele din alte țări europene.

Relevanța activității

Prin îndeplinirea obiectivelor propuse am reuşit să susținem dezvoltarea personală a elevilor, să punem bazele implicării lor în a descoperi ce profesii și-ar dori să aleagă în viitor. Întâlnirile cu antreprenorii locali au ajutat unitățile de învățământ să colaboreze mai bine cu aceștia, ceea ce va permite dezvoltarea unor inițiative comune viitoare. Durata este pe întreg parcursul anului şcolar 2018-2019. Stimularea gândirii antreprenoriale este o prioritate peste tot în lume, constituind un motor al bunăstării oamenilor și comunităților. Și pentru că mentalitățile se formează de la vârste fragede și prin contribuția mai multor actori, implicând instituțiile de învățământ, companiile, cadrele didactice, elevii și familiile în procesul educațional. Pregătim tinerii pentru viața reală învățându-i cum să lanseze și să administreze business-uri profitabile și cum să creeze locuri de muncă pentru ei și prietenii lor, aducând valoare adăugată în comunitățile în care trăiesc. Elevii și studenții din program sunt stimulați să-și formeze o gândire antreprenorială, care îi va ajuta în viitor să fie independenți și inovatori, să-și asume riscuri, să accepte provocări și să caute soluții creative, indiferent dacă vor lansa o afacere sau se vor angaja. Schimbul de elevi este menit să dea posibilitatea elevilor să-și dezvolte abilitățile și competențele personale – motivația de sine, planificarea, comunicarea, negocierea, creativitatea. Conceptele dezvoltate sunt următoarele: antreprenor, antreprenor social, autodidact, brainstorming, cercetare de piaţă, client Inovator, Întreprindere, licitator, licitaţie, marketing, ofertă, piaţă, profit, produs, publicitate, plan de afaceri, satisfacerea unei nevoi. Competenţe dezvoltate: 1.Relaţionarea cunoştinţelor dobândite în şcoală la mediul economic şi la viaţa activă; 2. Dezvoltarea simţului practic, a celui estetic şi a responsabilităţii pentru modificarea mediului natural, ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor; 3. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine; 4. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate; 5. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare; 6. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac parte; 7. Reprezentarea spaţiului geografic (de la localitate la planetă) ; 8. Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite; 9. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător; 10. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile; 11. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple; 12. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs; 13. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei; 14. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate; 15. Folosirea eficientă şi responsabilă a resurselor financiare; 16. Folosirea cunoştinţelor dobândite la şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii.