Descriere

În urma evenimentelor excepționale în această perioadă de pandemie, o clasă cu un colectiv
foarte bine sudat și omogen a devenit în majoritate un colectiv cu elevi expuși situației de risc maxim,
prin faptul că, mulți părinți din colectiv sunt funcționari publici, medici, lucrători silvici, cadre didactice.
Am adaptat activitatea online la cerințele elevului, la nevoile sale cognitive dar și emoționale.
Alegerea unor modalități simple, clare, utilizate și în alte situații cu elevii și care să genereze eficiență
crescută în asemenea situații de învățare.
1- comunicarea eficientă și rapidă, răspândirea informației unui număr cât mai mare de elevi ai
clasei realizată pe grupul de WhatsApp al clasei;
2- realizarea activității asincron a predării/consolidării/evaluării – prin postarea de materiale
informaționale specifice conținuturilor stiințifice ale lecțiilor, pe aplicația Google Classroom prin
crearea clasei,, Clasa a IV-a A –Licuricii;
3- interacțiunea prin întâlniri sincron pe platformele Zoom si Google Meet, întâlniri programate cu
activități diverse, cerute de elevi și atractive pentru ei.

Scopul activității

Transformarea procesului instructiv –educativ clasic(înainte de pandemie) într- un proces de învățare online(pe timpul pandemiei) eficient, atractiv, interesant și în concordanță cu nevoile emoționale și cognitive ale elevilor prin folosirea unor aplicații și mijloace de învățare virtuale ce aduc plus valoare activității asincorn și sincron, care nu a pus accent preponderent pe învățarea informală curriculară, ci a devenit o combinație de predare/învățare cu consiliere emoțională prin lecții sincron și asincron și conversații îmbinate cu activități de terapie ocupațională și emoțională în vederea finalizării cu succes a anului școlar și a ciclului de învățământ primar al colectivului clasei a IV-a A;

Obiectivele educaționale ale activității

.1. Adaptarea activității online la cerințele și necesitățile elevilor, la nevoile lor
din contextul declarării autoizolării oașului și a multitudinii de cazuri din jud.
Suceava;
Competențe dezvoltate:
1.a) abilități de comunicare orală și scrisă;
!.b) abilitătți de învățare din alte surse (verificate) decât cele clasice;
1.c)abilități de a înțelege și accepta lumea naturală cu situații limită neprevăzute
ca posibile generatoare de măsuri extreme;
2. Identificarea factorilor de risc în ceea ce privește protecția datelor personale
ale minorilor pe net și diseminarea unui set de reguli care pot asigura siguranță
pe net;
Competențe dezvoltate:
2.a) dezvoltarea abilităților de gândire rațională, de înțelegere a necesitățiii
respectării unor reguli pe net.
3. Identificarea acelor instrumente de învățare și comunicare online care să fie
atractive, interesante și compatibile cu abilitățile digitale deja dobândite de
marea majoritate a elevilor precum și eficiente pentru conținuturile educative
rămase de parcurs și abilitățile mele digitale;
Competențe dezvoltate:
3. a) abilități ce țin de competențe digitale, logarea la platforme ca Zoom și
Google Meet;
3.b) abilități ce țin de comunicarea orală în condiții online, așteptarea rândului,
comunicarea când ești numit;
3.c) abilități de redactare a unor texte în Word și partajarea lor în întâlniri
sincron și asincron pe platforme de învățare;
3.d) abilități de a învăța să înveți prin accesarea de materiale-verificate din
mediul online specifice stilului de învățare al fiecăruia;
3.e) abilități de a coopera cu ceilalți colegi în vederea atingerii unor scopuri
comune, accesarea platformelor, folosirea aplicațiilor acestora în condiții optime
de pe diverse device-uri;
3.f) abilități de muncă în pereche sau echipă în vederea realizării unor proiecte
comune.
4. Conștientizarea cu ajutorul unor informații competente și transpuse nivelului
de înțelegere a elevului de 10 ani a necesității stării de autoizolare a orașului și a
stării de urgență la nivel național;
4.a)abilități de gândire rațională a situațiilor inedite cu identificarea
oportunităților și transformarea acestora în puncte forte;
4.b) abilități de adaptare la situații noi prin acceptarea conștientă a ,,binelui și
răului,, și transformarea situațiilor negative în oportunități de cunoaștere și
învățare cognitivă, emoțională, socio-umană.
4.c) abiliatatea de a folosi distresori personali(hobby-uri, descoperire programe
noi, sport, muzică, bucătărie) pentru trecerea peste situațiile de stres din
familie în cadrul celor aflați în autoizolare la domiciliu sau cu rude sau cunoștințe
infectate cu Covid19;

Relevanța activității

Creșterea numărului de participanți la activitățile sincron și asincron, diversificarea temelor pe proiecte cu situații inedite de învățare, convorbiri cu bunici,, Întrebuințările 8 „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CREDProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cenușei,, experimentul cu amestecul fizic filmat, sărbătorirea datorată Zilei Europei, Completare puzzle internet harta Europei- cu atribuire de diplomă cu timpul scos, Activitate finală ,, Absolvenți de excepție-2020”. 3 reprize a câte 30 minute, 15 filmulețe despre cei 5 ani de școală, clasa Licuricilor, mulțumiri d-nei inv 2, Imagini din natură și activități extrașcolare de-a lungul anilor, Putpuriu de piese la pian, elemente de gimnastică acrobatic în pereche, și Sceneta –proces literar,,Elevii clasei a IV-a A dau în judecată virusul Covid 19 pentru încălcarea drepturilor copilului -15 participanți.