Descriere

Activitățile din Proiectul ,,Abilitățile din spatele dizabilităților” s-au derulat pe tot parcursul anului școlar, atât în sistem online, cât și fizic. Dorința de a contura încă de la clasa pregătitoare concepte-cheie precum Acceptarea, Liniștea, Bucuria, Iubirea, Naturalețea, Unitatea, Toleranța și Echilibrul a reprezentat punctul de pornire al proiectului. Educația incluzivă este o realitate, iar prin activitățile desfășurate și printr-o abordare strategică menită să înlăture discriminarea și preconcepțiile și să susțină cunoștințele și aptitudinile existente, s-a realizat lunar Ora de lectură despre ALBINUȚE și săptămânal un exercițiu/joc bazat pe unul dintre concepte. În sistem online s-au folosit diferite aplicații, precum WordWall, Jamboard, Kahoot, LerningApps, Thinglink, Liveworksheets, Mentimeter sau ChatterPix. Sarcinile de lucru au avut caracter interdisciplinar și transdisciplinar, plecând de la structura programei, dar urmărind formarea de competențe-cheie transferabile. Materialele și metodele au fost concepute conform particularităților elevilor, iar implicarea elevilor și a părinților, precum și colaborarea cu Asociația HelpAutism a avut drept rezultat realizarea unor activități unice, folosindu-ne, totodată, și de tehnologie, dar și de metode colaborative, necesare procesului de incluziune a elevilor cu CES.