Descriere

Activitatea de prezentare a acestui material a avut un impact mare, deoarece, în ultimii ani (din anul 2000), nu au mai fost editate manuale pentru învăţământul special. Lucrul cu aceşti elevi este extrem de dificil, riguros şi în paşi mici şi concreţi. Se cunoaşte faptul că ei întâmpină dificultăţi majore în dezvoltarea comunicării orale şi a comunicării în general. Autorul s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu lipsa materialelor necesare dezvoltării abilităţilor de comunicare orală, suporturile existente pe piaţa manualelor nu erau conforme cu gradul mare de dizabilitate a elevilor, aceştia având o nevoie sporită de atenţie specială, de metode diferite, de răbdare în însuşirea cognitivă şi de multe materiale concrete. Acesta a fost şi motivul creării acestui tip de suport didactic interactiv, practic, structurat pe nevoile fiecăruia. Manualul prezentat a fost realizat în echipă cu un logoped (în manual apar multe exerciţii specifice logopediei), dar şi cu un pictor care a realizat toate imaginile, prezentate la nivelul de înţelegere a elevilor cu dificultăți.

Scopul activității

Materialul propus este un tip de manual din aria curriculară Citire scriere comunicare, destinat alfabetizării, necesar elevilor cu dizabilităţi de învăţare, de vârste şi clase diferite, din învăţământul special, persoanelor care nu pot comunica prin citire (analfabetism), elevilor din învăţământul preşcolar, tuturor celor care au necesită îmbunătățirea comunicării verbale.

Obiectivele educaționale ale activității

  • însuşirea alfabetului limbii române;
  • dezvoltarea comunicării orale;
  • corectarea dificultăţilor de comunicare şi exprimare în limba română;
  • consolidarea capacităţii de sinteză a sunetelor în cuvinte, propoziţii, fraze;
  • însuşirea alfabetizării.
  • Relevanța activității

    De o mare importanţă este acest material, destinat nu numai elevilor cu dificultăţi de învăţare, dar şi elevilor din învăţământul preşcolar şi, în mod expres, elevilor şi persoanelor defavorizate, din medii defavorizate, în vederea alfabetizării şi a creşterii numărului de persoane capabile să comunice corect în limba română. Dovadă stă numărul mare de solicitări de achiziţionare a acestui tip de material inovativ, necesar şi indispensabil societăţii.