Descriere

Proiectul urmărește culegerea, conservarea şi valorificarea creaţiilor folclorice româneşti (basme, legende, balade, doine, colinde, snoave, datini şi obiceiuri) din toate zonele ţării, propunându-şi să provoace generaţia tânără să se întoarcă cu faţa spre folclor. Secţiunea adresată cadrelor didactice are drept obiectiv major prezentarea unei situaţii reale întâlnite de-a lungul carierei didactice care respectă tema concursului.
Parteneriate: FACULTATEA DE LITERE A UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, reprezentată prin Conf. dr. Adrian Lăcătuş în calitate de Decan; persoane de contact Stanca Măda, Rodica Ilie, Georgeta Moarcăş, Ruxandra Ivăncescu – vor promova proiectul, vor juriza lucrările și vor redacta recenzii pentru volumul proiectului-concurs
• Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” – Filiala pentru copii şi tineret Braşov –persoană de contact d-na Dinu Melinda – vor promova proiectul și vor pune la dispoziție spațiu pentru întâlnirile de lucru ale celor implicați în proiect
• Alianța Franceză Brașov, persoana de contact d-na Moașa Daniela, Director – vor promova proiectul și vor pune la dispoziție spațiu pentru întâlnirile de lucru ale celor implicați în proiect

Scopul activității

Descoperirea unor specii populare rămase nevalorificate, prezentarea acestora în public, în cadrul unor evenimente literare, care vor descoperi talente oratorice şi de natură artistică printre copiii participanţi

Obiectivele educaționale ale activității

  • să fie orientaţi înspre culegerea şi valorificarea creaţiilor folclorice româneşti;
  • să devină conştienţi de necesitatea conservării şi promovării folclorului românesc;
  • să aibă ocazia de a-şi valorifica potenţialul intelectual şi artistic;
  • să îşi dezvolte gusturile autentice, imaginile, valorile morale, spirituale, artistice, specifice zonei din care provin;
  • Relevanța activității

    Folclorul este o parte esenţială a culturii noastre naţionale şi defineşte spiritualitatea unui popor. Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, a adolescenţilor şi a adulţilor tineri şi, din acest motiv, aceasta trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora. Descoperind obiceiuri şi tradiţii, copiilor li se dezvoltă gusturile autentice, imaginile, valorile morale, spirituale, artistice, specifice zonei din care provin şi li se deschide dorinţa spre conservarea şi promovarea acestora. Literatura sau cântecul popular încântă prin originalitate şi promovare a valorilor: dreptate, adevăr, bunătate, iubire.