Descriere

În cadrul proiectului s-au desfășurat activități reunite sub genericul ”A citi – a fi citit”, pornind de la considerentul că, a citi, azi, nu e doar un îndemn, ci o necesitate și, așa cum spunea și Friedrich Douglas, ”O dată ce înveți să citești, vei fi liber pentru totdeauna”. Activitățile au reprezentat o poartă de intrare în portalurile magice, care sunt cărțile. Un element inedit a fost desfășurarea online a tuturor provocărilor , date fiind condițiile speciale de desfășurare a demersului didactic din acest an școlar. Elevilor le-a fost prezentată poezia ”Poem pentru oameni” de Ionel Simota și le-au fost lansate diferite provocări: de a identifica ideea poetică și a încadra poezia într-un gen literar, de a reprezenta grafic versurile, de a pune pe muzică prima stofă, de a traduce poezia în diferite limbi, de a realiza conexiuni ale acesteia cu istoria, matematica, biologia, chimia, educația tehnologică. Un număr mare de elevi, cadre didactice și părinți a fost implicat, rezultatele fiind materializate în traduceri în limbile italiană, maghiară, germană, turcă, engleză, lucrări artistice ( picturi, desene, colaje, lucrări practice), materile video-audio, eseuri. Parteneri au fost poetul Ionel Simota, Asociația părinților, Pi Media SRL, editor-prezentator Televiziunea Trinitas, Dragoș Ianoși, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Telenești, Republica Moldova, preotul paroh Stoian Adrian.

Scopul activității

Scopul principal al activității este dezvoltarea interesului pentru lectură în rândul elevilor, dorința ca aceștia să se regăsească în tema creațiilor artistice, scop căruia să i se alăture dezvoltarea competenței de receptare a textului oral și scris, a comprehensiunii acestora, valorificarea competențelor lingvistice, a potențialului artistic și a abilităților de comunicare și relaționare și dezvoltarea competențelor TIC. La acestea se adaugă formarea abilităților cognitive și metacognitive, sociale și civice, mai ales că activitatea s-a desfășurat în condiții speciale, în pandemia actuală, într-un context nonformal, atipic, dar prielnic pentru cunoaștere, elevii fiind încurajați să reflecteze asupra unei teme, să colaboreze și să fie creativi în orice context.

Obiectivele educaționale ale activității

– Să se familiarizeze cu texte literare și nonliterare ;
– Să cunoască operele unor noi autori;
– Să înțeleagă și să interpreteze conținuturi și mesaje ;
– Să formuleze și să- și exprime liber opiniile și judecățile de valoare;
– Să-și dezvolte competențele TIC;
– Să-și exprime ideile, sentimentele și mesajele, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;
– Să dezvolte abilități intra- și interdisciplinare.

Relevanța activității

Impactul a fost unul pozitiv, neașteptat, date fiind condițiile, fiind de un real succes. Dovadă a acestui fapt stă numărul mare de participanți și numărul și varietatea materialelor realizate în urma provocărilor proiectului. Reacția a fost una pozitivă în rândul elevilor, aceștia manifestându-și interesul, bucuria și creativitatea, în ciuda condițiilor specifice. De asemenea, o altă dovadă semnificativă este numărul mare de vizionări ale materialelor încărcate pe youtube sau pe facebook ( like-uri, comentarii).