Descriere

Este un proiect care se desfășoară cu fiecare generație la care dna profesoară este dirigintă și se finalizează în fiecare an cu o revistă, în paginile căreia sunt promovate pasiunile elevilor, opiniile lor în legătură cu diverse teme, rezultatele obţinute la diverse concursuri, gândurile lor de viitor. Articolele sunt scrise de elevi, fie individual, fie în echipă, ei aşezându-le în pagină şi dezvoltându-şi creativitatea şi competenţele digitale. Numele proiectului este diferit, în funcţie de numărul de elevi pe care îl are clasa, număr de stele, stele în devenire, cum au spus unii elevi care doresc să strălucească în domeniile în care vor profesa la maturitate.
Prin intermediul proiectului, doamna profesoară și-a propus să formeze adolescenți capabili să înțeleagă lumea și realitatea înconjurătoare, să comunice și să interacționeze cu semenii, să-și folosească creativ resursele proprii pentru rezolvarea problemelor din viață, dar să fie și sensibili la frumosul din natură, protejând mediul înconjurător.
Astfel, prin activitățile educative școlare și extrașcolare derulate pe parcursul anului școlar și grupate în revista clasei s-a urmărit dezvoltarea celor opt competențe-cheie pe care este structurat profilul absolventului de clasa a VIII-a. Au fost vizate următoarele competențe: exprimarea ideilor, emoțiilor, opiniilor în formă scrisă, lecturarea unor texte în limbi străine (limba engleză, limba franceză) pentru a descoperi itinerarii turistice, ghiduri de călătorie, sărbători tradiționale, interpretarea unor date și reprezentări grafice și cartografice, utilizarea noilor tehnologii în vederea redactării articolelor revistei, în vederea realizării unor resurse digitale, în vederea documentării, formularea unor obiective și întocmirea unor planuri simple pentru realizarea sarcinii de lucru, dezvoltarea unor relații pozitive cu colegii și cu ceilalți membri ai comunității, aprecierea calităților personale, a curiozității și a creativității individuale și de grup prin asumarea unor sarcini de lucru care presupun inițiativă, cooperare, acestea având un rol important în orientarea profesională, participarea la evenimente culturale pentru a descoperi elemente definitorii ale culturii locale, naționale și universale.
Proiectul a putut fi derulat şi în timpul şcolii online, elevii au utilizat platforma educaţională GSuite (Meet, Classroom, Jamboard) şi au participat la activităţile educative desfăşurate sub forma unor webinare, lucrând atât individual, cât şi în echipă.

https://drive.google.com/file/d/1U9oSrxg6mwuTriLhUvbA5Pvcwd06LZjP/view?usp=sharing