Descriere

Conținutul proiectului a fost divers, ținând cont de aptitudinile elevilor, de nevoile și interesele acestora: ”actorii” din piesa de teatru au învățat și și-au însușit rolul personajului, implicându-se activ în confecționarea recuzitei: soare, lună, săculeț cu bani de aur, ștergar tradițional, aici având, desigur, sprijinul părinților. Cei care au pictat icoanele s-au bucurat de experiența formelor și culorilor, dar au învățat din viața Sfinților, transpunându-le fiecare în stilul său. Elevii și-au ales sarcinile de lucru potrivite intereselor lor: unii au ales să recite, alții au participat ca și coriști, alții au făcut creații literare/referate pe tema Unirii, de aici caracterul interdisciplinar: Limba Română Istorie, Arte, Muzică, Religie, Teatru. Parteneriatul a fost între Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Sighetu Marmației, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației și Liceul Tehnologic ”Marmația” Sighetu Marmației. Ca metode s-au folosit discuția, dezbaterea, explicația, jocul de rol, pictura după model, problematizare, discuții pe tema Unirii și rolul Bisericii în menținerea unității de credință și de neam în cadrul catehezei.

Scopul activității

Dezvoltarea personalității religios-morale a elevilor prin întărirea relației familie-școală-Biserică-societate.

Obiectivele educaționale ale activității

-dezvoltarea capacităților de comunicare și interelaționare între elevi și preot;
-însușirea unor norme de comportament moral-religios;
-cultivarea spiritului de cunoaștere și transmitere a obiceiurilor și tradițiilor populare și religioase;
-stimularea imaginației, creativității, a spiritului de competiție;
-dezvoltarea capacităților de autocunoaștere/autoevaluare, cultivarea încrederii în sine;
-educarea atitudinilor de acceptare, înțelegere, respect și ajutorare față de cei aflați în dificultate, copii cu cerințe speciale

Relevanța activității

În cadrul proiectului a fost stimulată cooperarea și colaborarea între elevi de vârste diferite, din trei școli diferite. Elevii și-au dat frâu liber măiestriei și creativității lor, cultivând dragostea de țară și de frumos. Proiectul i-a ajutat pe copii să înțeleagă că cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu este jertfa. Ori noi putem să fim recunoscători acestei iubiri a lui Dumnezeu față de noi cu iubirea noastră față de aproapele- credința lucrătoare prin iubirea manifestată în filantropie.Toți beneficiarii proiectului au avut de câștigat, nu doar participanții: părinții, membrii comunității au primit de la copii adevărate lecții de viețuire creștină: Bucuria de a face ceva util, timpul sacrificat pentru a veni la biserică și pentru activitățile extrașcolare-Cercul de Religie-fără a cere nimic în schimb, implicarea lor activă și cu dragoste de colaborare.