Descriere

În perioada de activitate școlară desfășurată online am realizat un proiect educațional, o activitate extrașcolară dedicată copiilor și copilăriei, un concurs care a fost prezentat pe platforma ADSERVIO învățătorilor de la Școala Gimnazială Ghiroda. La acest concurs au participat elevii din clasele I și a IV-a din școală. Concursul avut patru secțiuni: desen, mască, jucărie, costum de carnaval. La fiecare secțiune elevii au realizat sub îndrumarea învățătoare și cu ajutorul părinților, unde a fost cazul, lucrări care au dezvăluit creativitatea elevilor.
La secțiunea ”Desen” elevi au realizat lucrări dedicate zilei de 1 Iunie, utilizând tehnici de lucru variate: desen, pictură, dactilopictura.
La celelalte secțiuni elevii au realizat măști, jucării de hârtie, costume din hârtie, carton sau alte materiale.

Scopul activității

Desfășurarea unei activități extrașcolare, pe platforma ”Adservio”

Obiectivele educaționale ale activității

– Valorificarea potențialului creator al copiilor cu privire la capacitatea lor de a realiza desene, măști, jucării.
– Cultivarea sensibilității artistice.
– Combinarea diferitelor materiale pentru realizarea lucrărilor.
– Dezvoltarea spiritului de competiție, dar și a spiritului de solidaritate cu copiii aflați în dificultate .

Relevanța activității

Elevii au folosit tehnici variate pentru a realiza desene pe tema zilei de 1 Iunie, au combinat materiale diferite pentru a realiza un costum de carnaval, o jucărie, o mască, și-au cultivat creativitatea, ingeniozitatea; au dezvoltat spiritul de solidaritate cu copiii aflați în dificultate.